Опублікувати статтю

Які бувають методики викладання психології?

Які бувають методики викладання психології?
Як і у будь-якої дисципліни у психології є свої методи викладання. Можна виділити загальні, стандартні методи навчання, такі як:

Наочне навчання передбачає, що джерелом інформації стають засоби несуть інформацію зорового, слухового, тактильного характеру. Сюди можна віднести словесні методи, образотворчі методи, символічні методи, предметні методи. Наприклад, при використанні словесних методів основним джерелом знань стає письмова або усна матеріал, який передається від вчителя до учня. Цей принцип є основним на сьогоднішній день не тільки для психологічної школи, а й для більшості видів навчань. Для образотворчих методів використовуються фотографії та малюнки. Схематичні – втілені у вигляді формул і схем, так само містять корисну інформацію.

Крім наочних, існують практичні методики навчання. Вони припускають, що учні перестануть просто сприймати інформацію, а почнуть активно брати участь в процесі навчання. До практичних методів відносять такі види діяльності учнів:

– контрольні роботи

– практикуми

– семінари

– лабораторні роботи

– рішення задач, в нашому випадку психологічних.

– участь в тренінгах і психологічних іграх, покликаних імітувати професійну роботу психолога і його спілкування з клієнтом.

– вправи.

– проведення психодіагностики, психологічних тестів і їх інтерпретації.

Так само використовується необхідна в будь-якому навчанні методика закріплення пройденого матеріалу і контролю.

Крім цього слід виділити методику дистанційного навчання, що стала останнім часом дуже популярною. В її реалізації використовуються сучасні засоби зв’язку заміняє особисте спілкування з викладачем.

Коментарі

Написати коментарСхожі записи

Кращі статті розділу: