Опублікувати статтю

Які бувають основні напрямки в психології?

Які бувають основні напрямки в психології?
Протягом останніх десятиліть психологія стала розгалужуватися, розділятися на самостійні і при цьому взаємопов'язані напрямки. До сьогоднішнього дня психологія перетворилася на велику і взаємопов'язану систему наук. Щоб якось упорядкувати цю розмаїтість напрямків, було придумано умовний розподіл на два види: фундаментальні та прикладні галузі.

До перших слід відносити ті напрямки психології, які вивчають загальні для людей психологічні явища і чинники, поведінка, вчинки. Ці напрями не беруть до уваги будь-які соціальні фактори, пов’язані з цими людьми, їх не цікавить, в якій області досліджувані люди спеціалізуються і якою діяльністю вони зайняті. Найбільш великим і пропрацював напрямком фундаментальної психології вважається загальна психологія.

В її рамках вивчається загальні проблеми і питання психіки, діяльності та свідомості. Загальна психологія зайнята питаннями роботи таких загальних для всіх нас психічних процесів, як сприйняття, увага, відчуття, мислення, пам’ять, воля, емоції і уява. Так само загальна психологія займається питаннями особистості, її мотивації, активності і формування.

Прикладні напрямки психології обсуговується різні сфери людської діяльності, такі як праця або медицину. Вони призначені для того, щоб покращувати досягнення в цих областях, за допомогою методичних розробок і досліджень, які проводяться психологами. Одночасно прикладні напрямки психології звертаються як до фундаментальних основ, так і до своїх «сусідів», використовуючи отримані практичні знання з суміжних сфер в своїй сфері.

Коментарі

Написати коментарСхожі записи

Кращі статті розділу: