Опублікувати статтю

Що таке закупівельна логістика?

Що таке закупівельна логістика?
Відповідно до законодавства підприємство є комерційна організація, т. Е. Його основною метою діяльності є отримання прибутку. Логістика, так само як і економіка, більшою мірою орієнтована на вивчення саме таких організацій.

Отже, концепції, програми, методики, що розробляються цими науками, в більшій своїй частині, мають завдання збільшення прибутку підприємства і підвищення його конкурентоспроможності на ринку того чи іншого виду продукції.

Для здійснення підприємством, що випускає, будь-яку продукцію, своєї господарської діяльності йому необхідно трансформувати і перетворювати матеріальні ресурси, що надходять на це підприємство із зовнішнього середовища. Закупівельна логістика дозволяє знаходити найбільш прийнятні способи і методи придбання і отримання матеріальних ресурсів підприємством.

Основою закупівельної логістики є уявне, або фактичне подання матеріальних, інформаційних, фінансових ресурсів у вигляді потоків, а в подальшому управління цими потоками з метою оптимізації діяльності підприємства. Беручи до уваги існуючі поняття, цілі, функції та завдання закупівельної логістики, автор пропонує наступне визначення:

“Закупівельна логістика – це управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками з метою забезпечення підприємства матеріальними ресурсами з максимально можливою економічною ефективністю”.

Коментарі

Написати коментарСхожі записи

Вибір редакції:

Цікаві відео:

Кращі статті розділу: